(5kB)
Komisja Turystyki Górskiej

Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
(6kB)
Przodownicy Turystyki Górskiej

zrzeszeni w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
(5kB)

lp imię i nazwisko numer PTG T BZ BW S GS
1Szymon Bijak
7262
---
---
2005
---
2008
2Sergiusz Borecki
7736
---
---
---
---
2010
3Krzysztof Ciećwierz
6191
---
1993
2015
---
---
4Tamas Dombi
7174
---
2004
2004
2004
2010
5Paweł Dudzik
6443
---
2000
1999
2004
---
6Tomasz Dygała
6226
1998
1997
1991
2000
2002
7Małgorzata Gładyś-Kwatek
7185
2009
2010
2004
2008
2004
8Piotr Godlewski
3554
1975
---
---
---
1977
9Andrzej Huczko
1402a
---
---
1970
---
---
10Patryk Kocięcki
7946
---
2014
---
---
---
11Marek Król
3307
---
1975
1974
---
---
12Małgorzata Krukowicz
7731
---
2016
2010
---
---
13Tomasz Krukowicz
8110
---
2016
2017
---
---
14Daniel Kuligowski
7002
---
---
2004
---
2003
15Rafał Kwatek
7051
2009
2004
2003
2008
2004
16Zuzanna Malanowska
8184
---
---
---
---
2017
17Anna Natusiewicz
8183
---
---
---
---
2017
18Patrycja Naumczyk
7186
---
2008
2004
---
---
19Piotr Nawalany
5057
---
---
1984
---
---
20Andrzej Olejniczak
7675
2010
2012
---
---
---
21Karolina Pawlak
7187
---
2004
2004
---
---
22Mariusz Pietrzak
6573
2006
1998
1998
2007
2002
23Paweł Pontek
6373
---
1993
1995
---
---
24Michał Segit
7181
---
---
2004
2004
---
25Adam Snopek
7538
2008
---
2008
---
---
26Barbara Szmyt
7733
---
---
2010
---
---
27Piotr Szulewski
7676
---
2010
---
---
---
28Franciszek Świderski
5727
---
---
1984
---
---
29Grzegorz Tyliński
6524
---
1997
1997
2018
---
30Marcin Tysler
6735
---
---
---
2000
---
31Łukasz Wódkowski
7183
---
2004
2004
2008
---
32Paweł Zaręba
8185
2017
---
---
---
---


Stroną opiekuje się Rafał Kwatek. Jeśli masz jakieś uwagi to pisz do Webmastera na adres quateq(małpka)wp.pl