(5kB)
Komisja Turystyki Górskiej

Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
(6kB)

Egzamin na uprawnienia

Przodownika Turystyki Górskiej
(5kB)

Najbliższy egzamin dla kandydatów oraz na rozszerzenie uprawnień przodowników Turystyki Górskiej odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. godz. 16.00 w siedzibie ZG PTTK w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11.

Kandydaci powinni spełniać warunki zapisane w regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej:

  • być członkiem PTTK oraz przedstawić rekomendację macierzystego oddziału PTTK,
  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać minimum średnie wykształcenie,
  • posiadać małą odznakę GOT PTTK w stopniu złotym.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu powinny wydrukować dwustronnie i wypełnić poniższy wniosek i dostarczyć go do Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie na adres przewodniczącego (Rafał Kwatek - quateq(małpka)wp.pl) w celu uzyskania opini (punkt 16 wniosku). Wniosek ubiegającego się o mianowanie powinien być uzupełniony podpisaną listą wycieczek, rajdów i imprez, które kandydat prowadził lub był ich uczestnikiem.

Na egzamin należy zabrać ze sobą legitymację PTG (osoby rozszerzające uprawnienia) lub jedno zdjęcie legitymacyjne (osoby zdające po raz pierwszy).

Dla nowych kandydatów przewidziany jest egzamin pisemny z części ogólnej wiedzy o górach (w tym regulamin GOT) oraz dla wszystkich egzamin ustny ze szczegółowej znajomości terenu wybranych uprawnień. Podstawową, uporządkowaną wiedzę zawiera pozycja: Kacperski W., Kresek Z.: Vademecum PTG. Kraków 2010. Przed egzaminem warto zapoznać się z regulaminem Przodownika Turystyki Górskiej oraz z instrukcją pracy Przodownika Turystyki Górskiej a także z materiałami szkoleniowymi opracowanymi na kursie PTG.

Osoby, które chciałby uzyskać dokładniejsze informacje, materiały szkoleniowe, czy pomoc w przygotowaniu do egzaminu proszone są o kontakt - Rafał Kwatek - quateq(małpka)wp.pl.


Egzamin na uprawnienia

Przodownika Turystyki Górskiej
(5kB)

Najbliższy egzamin dla kandydatów oraz na rozszerzenie uprawnień przodowników Turystyki Górskiej odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. godz. 16.00 w siedzibie ZG PTTK w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11.

Kandydaci powinni spełniać warunki zapisane w regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej:

  • być członkiem PTTK oraz przedstawić rekomendację macierzystego oddziału PTTK,
  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać minimum średnie wykształcenie,
  • posiadać małą odznakę GOT PTTK w stopniu złotym.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu powinny wydrukować dwustronnie i wypełnić poniższy wniosek i dostarczyć go do Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie na adres przewodniczącego (Rafał Kwatek - quateq(małpka)wp.pl) w celu uzyskania opini (punkt 16 wniosku). Wniosek ubiegającego się o mianowanie powinien być uzupełniony podpisaną listą wycieczek, rajdów i imprez, które kandydat prowadził lub był ich uczestnikiem.

Na egzamin należy zabrać ze sobą legitymację PTG (osoby rozszerzające uprawnienia) lub jedno zdjęcie legitymacyjne (osoby zdające po raz pierwszy).

Dla nowych kandydatów przewidziany jest egzamin pisemny z części ogólnej wiedzy o górach (w tym regulamin GOT) oraz dla wszystkich egzamin ustny ze szczegółowej znajomości terenu wybranych uprawnień. Podstawową, uporządkowaną wiedzę zawiera pozycja: Kacperski W., Kresek Z.: Vademecum PTG. Kraków 2010. Przed egzaminem warto zapoznać się z regulaminem Przodownika Turystyki Górskiej oraz z instrukcją pracy Przodownika Turystyki Górskiej a także z materiałami szkoleniowymi opracowanymi na kursie PTG.

Osoby, które chciałby uzyskać dokładniejsze informacje, materiały szkoleniowe, czy pomoc w przygotowaniu do egzaminu proszone są o kontakt - Rafał Kwatek - quateq(małpka)wp.pl.Archiwum
Stroną opiekuje się Rafał Kwatek. Jeśli masz jakieś uwagi to pisz do Webmastera na adres quateq(małpka)wp.pl